• Søe-Lieutenant-Selskabet har til formål at fremme de kundskaber, som kan gavne dets medlemmer og hermed det danske søværn.

  • Søe-Lieutenants-Selskabet har hjemme i Søkvæsthuset på Christianshavn.

  • Selskabets signet blev anskaffet i oktober 1790 og er opført i regnskabet med en udgiftspost på 6 rdl. Det er det samme segl, som benyttes i dag.

Søe-Lieutenant-Selskabet er et unikt selskab, som blev skabt for mere end 230 år siden af unge idealistiske officerer.

Selskabets formål er at fremme de kundskaber, som kan gavne dets medlemmer og hermed det danske søværn gennem udveksling af tanker, anskuelser og oplysninger.

Alt, hvad der direkte eller indirekte kan bidrage til maritim og militær oplysning, vil være selskabets virksomhed vedkommende.

Lukket for kommentarer.