Anmodning om medlemskab

Undertegnede anmoder hermed om optagelse i Søe-Lieutenant-Selskabet:

Kontingentet er for tiden kr. 70,- om måneden. Er du medlem af HOD kan du vælge at lade kontingentet blive trukket månedligt via HOD over lønnen, hvilket letter sekretariatets administration betydeligt. Sæt kryds ved den betalingsform du ønsker.

Løntræk månedligt via HODGirokort årligt

Lukket for kommentarer.