Anmodning om medlemskab

Undertegnede anmoder hermed om optagelse i Søe-Lieutenant-Selskabet:

- Ved ønske om medlemsskab af SOF. Ønskes dette ikke skrives 0 i feltet.

Jeg accepterer at alle meddelelser fra SLS modtages via E-mail
JaNej

Jeg tilkendegiver, at jeg har læst og accepteret SLS privatlivspolitik. http://www.sls1784.dk/sls-persondatapolitik/
JaNej

Kontingentet er 70kr om måneden. Er du medlem af HOD kan du vælge at lade kontingentet blive trukket månedligt via HOD over lønnen, hvilket letter sekretariatets administration betydeligt. Sæt kryds ved den betalingsform du ønsker:

Løntræk månedligt via HODGirokort årligt

Jeg ønsker tillige at blive medlem af Søofficers-Foreningen og er bekendt med deres vilkår, hvilke kan findes på sof.dk

JaNej

Lukket for kommentarer.