Bestyrelsen

I henhold til Selskabets love har Selskabets medlemmer på det første møde i det 233. forsamlingsår vedtaget at Søe-Lieutenant-Selskabets bestyrelse i det 234. forsamlingsår har følgende sammensætning:

Bestyrelsen vil efter § 32 mødet derfor bestå af:

  • Formand: Kaptajnløjtnant Anna Sofie Seidelin
  • Næstformand:  Kaptajnløjtnant Troels Tamstrup Nielsen
  • Regnskabsfører: Premierløjtnant Peter Kruse Andersen
  • Suppleant: Kaptajnløjtnant Morten Gall Jørgensen
  • Suppleant: Premierløjtnant Magnus Krogsgaard
  • Suppleant: Premierløjtnant Frederik Nordsted Müller

Lukket for kommentarer.