Glædelig jul og godt nytår!

Kære medlemmer og venner af Søe-Lieutenant-Selskabet,
Nu nærmer jul og nytår sig med hastige skridt og vi kan se tilbage på et godt og begivenhedsrigt år i Selskabet.
Vi har haft travlt med afvikling af spændende og store møder, som fx konferencen Seapower.dk i foråret. Vi har fortsat udviklet på tidsskriftet, fået ny sekretær, nye bestyrelsesmedlemmer og i øvrigt varetaget vores ceremonielle pligter.
Vi er nu godt igang med det 232. mødeår og har, foruden §32 mødet, afviklet møder om Operation Grindstop ved Færøerne og debatteret dansk og russisk rolle i Østersøen, som konsekvens af en ændret sikkerhedspolitisk orden i vores nærområde. Derudover er netop udkommet det seneste Tidsskrift for Søvæsen med en lang række spændende artikler og indlæg.
Den 17. december havde SLS besøg af kadetter fra SOS. Dels de 10 officerer af teknisk retning som blev udnævnt d. 18. december, samt de 19 taktiske officerer, som udnævnes til sommer. Vi havde en hyggelig eftermiddag i Søofficersforeningens lokaler og afslutningsvist indmeldte 16 nye kolleger sig SLS. Velkommen til! – og et stort tillykke til de nyudnævnte tekniske officerer!
Forsvarsministeren og Forsvarschefen har ved flere lejligheder de seneste måneder omtalt behovet for en styrket korpsånd – især blandt officerer. Den er, formentlig, blevet stækket betragteligt som en konsekvens af de seneste forlig og den strukturelle udvikling generelt.
I SLS bestyrelse mener vi, at en stærk korpsånd blandt søofficerer er afgørende for en positiv udvikling af flåden og vi vil meget gerne bidrage i processen. Det betyder, at vi allerede fra starten af 2016 vil invitere alle nyudnævnte løjtnanter fra SOS til optagelse i SLS. Vi tror, at et tidligt engagement i bl.a. SLS-møder og Torsdagsklub, hvor faglig debat, diskussion og socialt samvær i en traditionel og stærk kulturel ramme, er i højsædet, kan være yderst gavnlig for korpsånden.
Derudover ligger det os også meget på sinde, at vi når ud til alle vores medlemmer. Derfor vil afvikling af møder over VTC være et fokuspunkt i 2016. SLS skal være for søofficeren i både AKO, Karup og i midten af Middelhavet.
Vi tror, at det kan være en lille hjælp til styrkelsen af den korpsånd vi skal have fundet frem igen!
 
På vegne af SLS Bestyrelse vil jeg gerne ønske alle en god jul og et godt og lykkebringende nytår!
 
Johannes Kidmose
Formand for Søe-Lieutenant-Selskabet
Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.