Indkaldelse til §32 møde tirsdag d. 1. november 2016.

Til

Medlemmerne af Søe-Lieutenant-Selskabet

 

Emne:

Indkaldelse til §32 møde tirsdag d. 1. november 2016.

 

Tirsdag d. 1. november 2016 kl.19.30 afholdes §32 møde (generalforsamling) i Søe-Lieutenant-Selskabet for dets medlemmer. Mødet finder sted i Søofficersforeningens lokaler i Kastellet.

Baren er åben fra kl. 19.00.

Ønsker man at deltage i skafning er baren åben fra kl. 17.30. Tilmeldelse til skafning skal foregå via NemTilmeld senest d. 28. oktober kl. 12.00.

 

Dagsordenen er som følger:

 

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Formandens årsberetning
 • Mødeaktivitet i det 232. mødeår
 • Andre aktiviteter
 • Driften af Selskabet
 • Selskabets økonomi
 • Tidskrift For Søvæsen
 • Af- og tilgang af medlemmer
 1. Formandens fremlæggelse af det kommende mødeår
 • Bestyrelsens sammensætning
 • Råd og udvalg (nyvalg af revisorsuppleant)
 • Mødeaktivitet

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen

kaptajnløjtnant

JOHANNES KIDMOSE

Formand

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.