Mens vi venter på næste Tidsskrift

DANSK SØMAGT I ET STRATEGISK PERSPEKTIV
Af Kontreadmiral Nils Wang

Kære medlemmer.
Hermed en lille teaser til det næste Tidskrift for Søvæsen, der netop nu er i trykken og straks efter er på vej mod din postkasse!

Artiklen er skrevet med afsæt i den tale, som forfatteren holdt ved åbningen af konferencen “Seapower.dk 2015”, som Søe-Lieutenant-Selskabet afholdte den 23. marts 2015 på Søværnets Officersskole. Afsnittet vedr. kongerigets nordlige del er hentet fra forfatterens kapitel i Ræson ́s nye bog ”Hvor står Danmark nu?”. Kontreadmiral Nils Wang er medlem af den ekspertfølgegruppe, som ambassadør Peter Taksøe-Jensen har udpeget i forbindelse med den udenrigspolitiske udredning. I perioden 2005 -2010 var Nils Wang Chef for Søværnets Operative Kommando og har siden været Chef for Forsvarsakademiet…. Og selvfølgeligt mangeårigt medlem af SLS, hvor han både har været bestyrelsesmedlem og Formand.

God læselyst!

TfS 2015 3-4 Sømagt Nils Wang

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.