Møde i SLS d. 22/2 2016 og “Torsdagsklubben” (på en fredag) d. 26/2 2016

Kære medlemmer
 
Der afholdes møde i SLS mandag d. 22/2:
 
Alle i NATO taler p.t. om mulige “deliverables” til topmødet i Warszawa. Der har været meget fokus på den hurtige udrykningsstyrke (VJTF) og særligt landoperationer. Der ventes en afvikling af Operation Ocean Shield. Fremtiden for terrorbekæmpelsen med Operation Active Endeavour er usikker. Er NATO ved at glemme sit DNA som maritim – ”Nordatlantisk” sikkerhedsalliance? Sejler det for NATO? De nye udfordringer i øst og syd kan ses som en chance for det maritime. Der er for første gang i mange år fokus på de Stående Flådestyrkegrupper (SNMG). Østersøsikkerhed er kommet højt op på agendaen. Udnytter vi chancen optimalt, også fra dansk side?
Jan-Christoph Napierski vil holde oplæg til debat over NATO’s og Danmarks maritime svar på trusler fra Rusland til Libyen forud for topmødet i Warszawa. Jan-Christoph Napierski er I. ambassadesekretær ved Danmarks Faste Delegation ved NATO (DANATO). Jan-Christoph repræsenterer Kongeriget i forhold til alle maritime sager i Alliancen – fra operationer til de Stående Flådestyrkegrupper. Jan-Christoph var med til at sikre forlængelsen af OOS i 2014 og starte Operationaliseringen af Alliancens Maritime Strategi. Han er ansat af Udenrigsministeriet og har tidligere været desk for Danmarks forhold til USA og Canada og har en fortid fra bl.a. ambassaden Berlin, ambassaden Warszawa, Forskningsministeriet og Europaparlamentet.
 
Mødeaftenerne i selskabets lokaler afvikles efter følgende tidsplan:
Kl. 1730 åbner baren for medlemmer og evt. gæster, der deltager i spisningen før mødet.
Kl. 1800 – 1900 spisning med efterfølgende kaffe.
Kl. 1900 åbner baren for alle medlemmer
Kl. 1930 starter selve mødet.
Tilmelding til spisningen i f.m. møderne skal ske til forretningsføreren (email: sls@mil.dk senest kl. 1200 dagen før mødet.)
 
“Torsdagsklubben” er i februar flyttet til fredag d. 26/2. Det er den af to årsager. Dels foregår der et andet arrangement i lokalerne om torsdagen og dels har vi på denne måde mulighed for en sjov og hyggelig aften i form af Lanciers-træning og fællesspisning med medlemmerne af Søofficersforeningen. Er du medlem af Søofficersforeningen har du modtaget en seperat invitation til denne aften. Er du medlem af SLS og ikke SOF, men ønsker at spise med, så skriv direkte til sls@mil.dk for tilmelding.
 
Du er selvfølgelig velkommen til at deltage på almindelig og vanlig “Torsdagsklubben” -vis
 
“Torsdagsklubben” er funderet i Søofficersforeningen, men i samarbejde med SLS. Udgangspunktet er, at SOF vil være åbent for medlemmer af både SLS og SOF (eller én af de to) den sidste torsdag i hver måned, hvor der vil være mulighed for samvær, kammeratskab, diskussion og “net-working”.
SOF vil være åbent fra “udskejning til tapto” (1600-2200), hvor man kan komme og gå som man ønsker. Der vil være mulighed for at købe diverse drinks, cognac, øl, vand og kaffe.
Derudover er der mulighed at læse Tidsskrift for Søvæsen, aktuelle aviser og blade, tage sig et spil pool eller billard, nyde en cigar i pejsestuen eller bare lade snakken gå…
(Koncept for “Torsdags-klubben” kan findes under “filer”)
 
Vel Mødt!
Bestyrelsen
Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.