Møde i SLS d. 29/3 2016

Søe-Lieutenant-Selskabet har henover det 232. mødeår berørt vigtige emner som: Østersøen, Arktis, kapacitetsforøgelser og NATO. Med de gode debatter i erindring og den spæde start for kommende forligsforhandlinger, en forventet Arktis-rapport og en rapport fra “Taksøe-gruppen”, så er intet mere naturligt end at afslutte året med et oplæg om Forsvarets og Flådens status og fremtid fra Forsvarsminister Peter Christensen og en efterfølgende debat med selskabets medlemmer.
 
Det er ikke bare afslutningen på årets møderække, men også, forventeligt, det sidste møde SLS afholder i Søkvæsthuset. Søofficersforeningen forventer at flytte til en ny fornem adresse i Kastellet i løbet af 2016 og derfor flytter SLS med.
 
Uden at kompromitere SLS traditionsrige form og indhold, så markerer vi alligevel denne begivenhed ved at forlænge skafningen til dette møde med en halv time og “lidt ekstra fyldig sømandskost”
Tilmeldingen vil foregå via Nemtilmeld. Link vil blive oprettet her på siden, på hjemmesiden og i invitationerne der sendes via mail til medlemmerne.
 
Mødeaftenen i selskabets lokaler afvikles efter følgende tidsplan:
Kl. 1700 åbner baren for medlemmer og evt. gæster, der deltager i spisningen før mødet.
Kl. 1730 – 1900 spisning med efterfølgende kaffe.
Kl. 1900 åbner baren for alle medlemmer
Kl. 1930 starter selve mødet.
Tilmelding til spisningen i f.m. møderne skal via Nemtilmeld.
Ved tvivlsspørgsmål om tilmelding rettes henvendelse til: sls@mil.dk
 
Vi ses!
Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.