SEAPOWER.DK 2017 (17. januar 0830-1600 på Søværnets Officersskole)

Det lykkedes os med konferencen i 2015 at skabe og facilitere menings- og vidensudveksling mellem søofficerer, forskere, meningsdannere og politikere, hvor fremtidens sikkerhedspolitiske trends, de maritime erhvervs forhold og forventninger til flåden samt, ikke mindst, Søværnets værktøjskasse blev livligt debatteret.

Det sikkerhedspolitiske billede er under forandring, og nye og gamle trusler er en erkendt virkelighed i udviklingen af vores Søværn og i forståelsen af maritim sikkerhed i både Arktis, regionalt og globalt. Dertil kommer, at det nuværende forsvarsforlig udløber i 2017, og den brede oplysning om Søværnets behov for at imødegå fremtiden skal sættes på dagsordenen i både politiske kredse, blandt meningsdannere, forskere – og hos os selv.

Tilmelding og program på:  www.danishdefence.dk/seapower2017


Frokosten sponsoreres igen af Naval Team Danmark.

Mediator: Kaptajnløjtnant Johannes Kidmose

Oplægsholdere og tema:
Chefen for Marinestaben, Kontreadmiral Frank Trojahn: State of the Navy

Chefen for Forsvarsakademiet, Kontreadmiral Nils Wang: Arktis – hvad gør vi nu?

Generalsekretær ved Atlantsammenslutningen Lars Bangert Struwe: Danmark og NATO-flåden – i en forandret verdensorden

General Manager v/ Mærsk Broker Torben Ørting Jørgensen: Handel og Flåde – civile og militære relationer

Lektor Jens Ringsmose: Maritim Sikkerhedspolitik – fordi det giver mening

Det amerikanske valg – sikkerhedspolitiske konsekvenser

Den 22. november gæster Mads Fuglede selskabet (i de nye lokaler i Kastellet). Han er kendt for sin viden indenfor amerikanske forhold og sikkerhedspolitik. Derfor sætter han fokus på valget i USA og de sikkerhedspolitiske konsekvenser det kan have for amerikansk militærengagement i verden. USA er Danmarks strategiske partner nummer 1 – og med dansk fregatdeltagelse i en hangarskibsgruppe næste år, også en operativ partner. Hvilken indflydelse vil valget få for fortsat dansk /amerikansk samarbejde? Vil valget afføde nye strategier – og er Danmark en allieret der fortsat følger den amerikanske hækbølge?

Kl. 1730 åbner baren for medlemmer og evt. gæster, der deltager i skafningen før mødet.
Kl. 1800 skafning med efterfølgende kaffe.
Kl. 1900 åbner baren for alle.
Kl. 1930 starter selve mødet.

Tilmelding ved NemTilmeld senest 21. november kl. 1200:
www.sls1784.nemtilmeld.dk/4

Indkaldelse til §32 møde tirsdag d. 1. november 2016.

Til

Medlemmerne af Søe-Lieutenant-Selskabet

 

Emne:

Indkaldelse til §32 møde tirsdag d. 1. november 2016.

 

Tirsdag d. 1. november 2016 kl.19.30 afholdes §32 møde (generalforsamling) i Søe-Lieutenant-Selskabet for dets medlemmer. Mødet finder sted i Søofficersforeningens lokaler i Kastellet.

Baren er åben fra kl. 19.00.

Ønsker man at deltage i skafning er baren åben fra kl. 17.30. Tilmeldelse til skafning skal foregå via NemTilmeld senest d. 28. oktober kl. 12.00.

 

Dagsordenen er som følger:

 

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Formandens årsberetning
 • Mødeaktivitet i det 232. mødeår
 • Andre aktiviteter
 • Driften af Selskabet
 • Selskabets økonomi
 • Tidskrift For Søvæsen
 • Af- og tilgang af medlemmer
 1. Formandens fremlæggelse af det kommende mødeår
 • Bestyrelsens sammensætning
 • Råd og udvalg (nyvalg af revisorsuppleant)
 • Mødeaktivitet

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen

kaptajnløjtnant

JOHANNES KIDMOSE

Formand

Mens vi venter på næste Tidsskrift

DANSK SØMAGT I ET STRATEGISK PERSPEKTIV
Af Kontreadmiral Nils Wang

Kære medlemmer.
Hermed en lille teaser til det næste Tidskrift for Søvæsen, der netop nu er i trykken og straks efter er på vej mod din postkasse!

Artiklen er skrevet med afsæt i den tale, som forfatteren holdt ved åbningen af konferencen “Seapower.dk 2015”, som Søe-Lieutenant-Selskabet afholdte den 23. marts 2015 på Søværnets Officersskole. Afsnittet vedr. kongerigets nordlige del er hentet fra forfatterens kapitel i Ræson ́s nye bog ”Hvor står Danmark nu?”. Kontreadmiral Nils Wang er medlem af den ekspertfølgegruppe, som ambassadør Peter Taksøe-Jensen har udpeget i forbindelse med den udenrigspolitiske udredning. I perioden 2005 -2010 var Nils Wang Chef for Søværnets Operative Kommando og har siden været Chef for Forsvarsakademiet…. Og selvfølgeligt mangeårigt medlem af SLS, hvor han både har været bestyrelsesmedlem og Formand.

God læselyst!

TfS 2015 3-4 Sømagt Nils Wang

Møde i SLS d. 29/3 2016

Søe-Lieutenant-Selskabet har henover det 232. mødeår berørt vigtige emner som: Østersøen, Arktis, kapacitetsforøgelser og NATO. Med de gode debatter i erindring og den spæde start for kommende forligsforhandlinger, en forventet Arktis-rapport og en rapport fra “Taksøe-gruppen”, så er intet mere naturligt end at afslutte året med et oplæg om Forsvarets og Flådens status og fremtid fra Forsvarsminister Peter Christensen og en efterfølgende debat med selskabets medlemmer.
 
Det er ikke bare afslutningen på årets møderække, men også, forventeligt, det sidste møde SLS afholder i Søkvæsthuset. Søofficersforeningen forventer at flytte til en ny fornem adresse i Kastellet i løbet af 2016 og derfor flytter SLS med.
 
Uden at kompromitere SLS traditionsrige form og indhold, så markerer vi alligevel denne begivenhed ved at forlænge skafningen til dette møde med en halv time og “lidt ekstra fyldig sømandskost”
Tilmeldingen vil foregå via Nemtilmeld. Link vil blive oprettet her på siden, på hjemmesiden og i invitationerne der sendes via mail til medlemmerne.
 
Mødeaftenen i selskabets lokaler afvikles efter følgende tidsplan:
Kl. 1700 åbner baren for medlemmer og evt. gæster, der deltager i spisningen før mødet.
Kl. 1730 – 1900 spisning med efterfølgende kaffe.
Kl. 1900 åbner baren for alle medlemmer
Kl. 1930 starter selve mødet.
Tilmelding til spisningen i f.m. møderne skal via Nemtilmeld.
Ved tvivlsspørgsmål om tilmelding rettes henvendelse til: sls@mil.dk
 
Vi ses!

Møde i SLS d. 22/2 2016 og “Torsdagsklubben” (på en fredag) d. 26/2 2016

Kære medlemmer
 
Der afholdes møde i SLS mandag d. 22/2:
 
Alle i NATO taler p.t. om mulige “deliverables” til topmødet i Warszawa. Der har været meget fokus på den hurtige udrykningsstyrke (VJTF) og særligt landoperationer. Der ventes en afvikling af Operation Ocean Shield. Fremtiden for terrorbekæmpelsen med Operation Active Endeavour er usikker. Er NATO ved at glemme sit DNA som maritim – ”Nordatlantisk” sikkerhedsalliance? Sejler det for NATO? De nye udfordringer i øst og syd kan ses som en chance for det maritime. Der er for første gang i mange år fokus på de Stående Flådestyrkegrupper (SNMG). Østersøsikkerhed er kommet højt op på agendaen. Udnytter vi chancen optimalt, også fra dansk side?
Jan-Christoph Napierski vil holde oplæg til debat over NATO’s og Danmarks maritime svar på trusler fra Rusland til Libyen forud for topmødet i Warszawa. Jan-Christoph Napierski er I. ambassadesekretær ved Danmarks Faste Delegation ved NATO (DANATO). Jan-Christoph repræsenterer Kongeriget i forhold til alle maritime sager i Alliancen – fra operationer til de Stående Flådestyrkegrupper. Jan-Christoph var med til at sikre forlængelsen af OOS i 2014 og starte Operationaliseringen af Alliancens Maritime Strategi. Han er ansat af Udenrigsministeriet og har tidligere været desk for Danmarks forhold til USA og Canada og har en fortid fra bl.a. ambassaden Berlin, ambassaden Warszawa, Forskningsministeriet og Europaparlamentet.
 
Mødeaftenerne i selskabets lokaler afvikles efter følgende tidsplan:
Kl. 1730 åbner baren for medlemmer og evt. gæster, der deltager i spisningen før mødet.
Kl. 1800 – 1900 spisning med efterfølgende kaffe.
Kl. 1900 åbner baren for alle medlemmer
Kl. 1930 starter selve mødet.
Tilmelding til spisningen i f.m. møderne skal ske til forretningsføreren (email: sls@mil.dk senest kl. 1200 dagen før mødet.)
 
“Torsdagsklubben” er i februar flyttet til fredag d. 26/2. Det er den af to årsager. Dels foregår der et andet arrangement i lokalerne om torsdagen og dels har vi på denne måde mulighed for en sjov og hyggelig aften i form af Lanciers-træning og fællesspisning med medlemmerne af Søofficersforeningen. Er du medlem af Søofficersforeningen har du modtaget en seperat invitation til denne aften. Er du medlem af SLS og ikke SOF, men ønsker at spise med, så skriv direkte til sls@mil.dk for tilmelding.
 
Du er selvfølgelig velkommen til at deltage på almindelig og vanlig “Torsdagsklubben” -vis
 
“Torsdagsklubben” er funderet i Søofficersforeningen, men i samarbejde med SLS. Udgangspunktet er, at SOF vil være åbent for medlemmer af både SLS og SOF (eller én af de to) den sidste torsdag i hver måned, hvor der vil være mulighed for samvær, kammeratskab, diskussion og “net-working”.
SOF vil være åbent fra “udskejning til tapto” (1600-2200), hvor man kan komme og gå som man ønsker. Der vil være mulighed for at købe diverse drinks, cognac, øl, vand og kaffe.
Derudover er der mulighed at læse Tidsskrift for Søvæsen, aktuelle aviser og blade, tage sig et spil pool eller billard, nyde en cigar i pejsestuen eller bare lade snakken gå…
(Koncept for “Torsdags-klubben” kan findes under “filer”)
 
Vel Mødt!
Bestyrelsen

28/1 2016: “Torsdagsklubben”

“Torsdagsklubben” er funderet i Søofficersforeningen, men i samarbejde med SLS. Udgangspunktet er, at SOF vil være åbent for medlemmer af både SLS og SOF (eller én af de to) den sidste torsdag i hver måned, hvor der vil være mulighed for samvær, kammeratskab, diskussion og “net-working”.
SOF vil være åbent fra “udskejning til tapto” (1600-2200), hvor man kan komme og gå som man ønsker. Der vil være mulighed for at købe diverse drinks, cognac, øl, vand og kaffe.
Derudover er der mulighed at læse Tidsskrift for Søvæsen, aktuelle aviser og blade, tage sig et spil pool eller billard, nyde en cigar i pejsestuen eller bare lade snakken gå…

Nyudnævnte LT ved SOS vil forud for denne “Torsdagsklubben” være inviteret til et rekrutteringsarrangement, hvor de vil blive tilbudt medlemsskab af foreningerne. De vil efterfølgende være inviteret til deltagelse i “Torsdagsklubben”. Kom og byd dem velkommen!

26/1 2016: SEAHAWK – det store dyr i åbenbaringen?

Vi skal “sparke dæk” på den nye maritime helikopter, som bliver implementeret i Søværnets arbejde om føje tid. Selve helikopteren kan desværre ikke være tilstede, men vi vil få forklaret, hvad den kan og ikke kan af OK Claus Buur den 26. januar 2016.

I forlængelse af de to tidligere foredrag om GRINDSTOP og Rusland i Østersøen er oplægsholderen blevet bedt om blandt andet at forholde sig til:
– Hvilke muligheder helikopteren giver i NATOPS og INTOPS?
– Kan den løse de opgaver, der forventes i det nye sikkerhedspolitiske billede, og i hvor høj grad er den fremtidssikret?

Disse spørgsmål og mange flere svarer Claus Buur (BUR) 
i Selskabet denne aften.

Aftenens program (som altid)
1730 Baren åbner for medlemmer, der deltager i skafning
1800 Skafning
1900 Baren åbner for alle medlemmer og aftenens gæster
1930 Mødet begyndes

Tilmelding til skafning sker senest dagen før mødet til forretningsføreren: sls@mil.dk. Det koster 150kr. inkl. én drink.

Glædelig jul og godt nytår!

Kære medlemmer og venner af Søe-Lieutenant-Selskabet,
Nu nærmer jul og nytår sig med hastige skridt og vi kan se tilbage på et godt og begivenhedsrigt år i Selskabet.
Vi har haft travlt med afvikling af spændende og store møder, som fx konferencen Seapower.dk i foråret. Vi har fortsat udviklet på tidsskriftet, fået ny sekretær, nye bestyrelsesmedlemmer og i øvrigt varetaget vores ceremonielle pligter.
Vi er nu godt igang med det 232. mødeår og har, foruden §32 mødet, afviklet møder om Operation Grindstop ved Færøerne og debatteret dansk og russisk rolle i Østersøen, som konsekvens af en ændret sikkerhedspolitisk orden i vores nærområde. Derudover er netop udkommet det seneste Tidsskrift for Søvæsen med en lang række spændende artikler og indlæg.
Den 17. december havde SLS besøg af kadetter fra SOS. Dels de 10 officerer af teknisk retning som blev udnævnt d. 18. december, samt de 19 taktiske officerer, som udnævnes til sommer. Vi havde en hyggelig eftermiddag i Søofficersforeningens lokaler og afslutningsvist indmeldte 16 nye kolleger sig SLS. Velkommen til! – og et stort tillykke til de nyudnævnte tekniske officerer!
Forsvarsministeren og Forsvarschefen har ved flere lejligheder de seneste måneder omtalt behovet for en styrket korpsånd – især blandt officerer. Den er, formentlig, blevet stækket betragteligt som en konsekvens af de seneste forlig og den strukturelle udvikling generelt.
I SLS bestyrelse mener vi, at en stærk korpsånd blandt søofficerer er afgørende for en positiv udvikling af flåden og vi vil meget gerne bidrage i processen. Det betyder, at vi allerede fra starten af 2016 vil invitere alle nyudnævnte løjtnanter fra SOS til optagelse i SLS. Vi tror, at et tidligt engagement i bl.a. SLS-møder og Torsdagsklub, hvor faglig debat, diskussion og socialt samvær i en traditionel og stærk kulturel ramme, er i højsædet, kan være yderst gavnlig for korpsånden.
Derudover ligger det os også meget på sinde, at vi når ud til alle vores medlemmer. Derfor vil afvikling af møder over VTC være et fokuspunkt i 2016. SLS skal være for søofficeren i både AKO, Karup og i midten af Middelhavet.
Vi tror, at det kan være en lille hjælp til styrkelsen af den korpsånd vi skal have fundet frem igen!
 
På vegne af SLS Bestyrelse vil jeg gerne ønske alle en god jul og et godt og lykkebringende nytår!
 
Johannes Kidmose
Formand for Søe-Lieutenant-Selskabet

§32 møde

HUSK!
Det er på torsdag SLS afholder §32 møde!
FM SLS fremlægger årsberetningen fra det 231. mødeår, som har været et travlt et for SLS. Ny vej for Tidsskriftet, velbesøgte møder, SEAPOWER 2015 og ny sekretær, for bare at nævne nogle af begivenhederne. Derudover fremlægger vi møderækken for den kommende sæson. Og den bliver spændende!
Endeligt håber vi, at vi kan få en god snak om jeres ideer til retningen for SLS og måske der kan findes et par suppleanter til bestyrelsen?
Husk også at tilmelde dig skafningen hos Susan Vinzents på sls@mil.dk (helst inden imorgen middag – og aller senest onsdag kl. 1200)
Er du med til skafningen er prisen 150,- og baren åbner kl. 1730. Nøjes du med mødet, så åbner baren kl. 1900 og selve mødet starter kl. 1930.
Vi ses!