Ny sekretær i SLS

I forbindelse med Sandra Blomster fratræden på grund af flytning til London og hendes mands nye arbejde har bestyrelsen ansat Susan Vinzents som ny sekretær (og forretningsfører i SOF) med effekt fra den 14. september 2015.
Dette tidspunkt har muliggjort en rimelig periode for overlevering med Sandra, som afgår den 1. oktober 2015.
Susan har en bred erfaring fra bl.a. Odd Fellow palæet, Langelinjebroen og Hotel D’Angleterre samt som projektleder i Eventkompagniet. Bestyrelsen ser meget frem til samarbejdet.

Bestyrelsen skal ligeledes udtrykke sin største anerkendelse for den indsats, Sandra har ydet under sin ansættelse, der på mange områder har været præget af udfordrende vilkår. Sandra har været omdrejningspunktet og vital for den turn-around, der blev iværksat i 2013 og hun har været med til at skabe meget positive resultater, hvilket jeg vil orientere medlemmerne om under det kommende §32 møde d. 15. oktober.

Bestyrelsen vil gerne her benytte lejligheden til at ønske Sandra og Jens held og lykke fremover! Samtidigt et stort og varmt velkommen til Susan!

Indkaldelse til §32 møde

Kære medlemmer,
Indkaldelsen til årets første møde i det 332. mødeår, §32, udsendes nu til medlemmerne. SLS er i god tid i år. Det skyldes, udover rettidig omhu, at bestyrelsen i år ønsker at optage 2 nye suppleanter i SLS bestyrelse. Både Formand og fg. NFM og fg. Kasserer modtager genvalg. Skulle du være PL’er eller KL’er og ønsker du at gøre et stykke vigtigt arbejde for at styrke SLS virke, så sig endelig til!
Yderligere ønsker bestyrelsen at modtage gode forslag fra medlemmerne omkring møderækken. Er der særlige emner som SLS skal afholde foredrag om? Er der emner som kræver brede debatter? – eller er der noget i fremtidens strategiske eller operative tåger, som kræver at SLS fyrer op under projektøren.
Vi modtager gode ideer med kyshånd.
Og husk nu Torsdagsklubben! Det er en unik mulighed for uformel hygge blandt gode kolleger den sidste torsdag i hver måned.

mvh
SLS Bestyrelse

”Introduktion til skibsbaseret ballistisk missilforsvar – hvilken indflydelse kan det få for Søværnet?”

Der har været debatteret en del siden beslutningen om, at Danmark skal bidrage til NATO’s missilskjold. Som altid ønsker Søe-Lieutenant Selskabet at facilitere, at denne debat kan foregå på så oplyst et grundlag som muligt. Vi er derfor stolte af at kunne præsentere emnet ved det kommende møde.
Den amerikanske forsvarsattaché til Danmark, kommandør Robert Alistair Borchert, har indvilget i at fortælle om, hvordan opgaven løses i US NAVY. Kommandør Borchert har omfattende erfaringer fra sin tjeneste i US NAVY. Han har bl.a. gjort tjeneste som chef for USS GONZALEZ (DDG66), en Arleigh Burke Class destroyer.

Mødet finder sted i selskabets lokaler tirsdag d. 17 februar.

Mødeaftenerne i selskabets lokaler afvikles efter følgende tidsplan:
Kl. 1730 åbner baren for medlemmer og evt. gæster, der deltager i spisningen før mødet.
Kl. 1800 – 1900 serveres smørrebrød med efterfølgende kaffe.
Kl. 1930 starter selve mødet.
For mødedeltagere, der ikke har deltaget i spisningen, åbner baren kl. 1900.
Tilmelding til middagen i f.m. møderne skal ske til forretningsføreren (email:sls@mil.dk senest kl. 1200 dagen før mødet.)

Glædelig Jul og Godt Nytår

Glædelig Jul og Godt Nytår ønskes til alle Søe-Lieutenant-Selskabets medlemmer og venner! I dag er 16 nye Premierløjtnant indtrådt i flådens tal ved udnævnelse på SOS. SLS var naturligvis til stede og havde glæden af at give gode bobler i messen til de glade nyudnævnte. Stort tillykke! I går var de nye PL’ere,  sammen med 16 løjtnanter som udnævnes til sommer, på besøg i Søofficersforeningen og SLS. Det var muligt for alle 32 officerer at indmelde sig i foreningerne ved samme lejlighed. Her fik SLS 9 nye medlemmer. Velkommen til! 2014 har – igen – været et travlt år for SLS. Vi har ændret i organisationen ved ny forretningsfører og sekretær, redaktørens opgaveportefølje er udvidet, format og forretningsgange for Tidsskrift for Søvæsen er ændret, en ny bestyrelse er oprettet og en lang række spændende møder gennemført, foruden de officielle pligter med kransenedlægninger og deltagelse i udnævnelser og andre officielle begivenheder med interesse for SLS medlemmer. 2015 vil også blive travlt og spændende!. På mødeområdet vil vi i januar debattere den nye officersuddannelse, i februar debattere Ballistic Missile Defense og i Marts vil SLS sammen med SOS være vært ved en stor konference om Danmark som søfartsnation og flådemagt i fremtiden under titlen: “Seapower.dk”. Her vil være deltagelse af både søofficerer, meningsdannere, forskere politikere og andet. Det glæder vi os til at informere meget mere om i starten af det nye år.

Til slut en stor tak til SLS medlemmer for deres utrættelige opbakning om vores nu 231 år gamle selskab!

“Idet den binder krigerne – omfavner den videnskaberne”

Vi ses i 2015.

Mvh

SLS Bestyrelse

“Derfor bliver den nye officersuddannelse en succes!”

Mandag d. 19. januar vil Chefen for Søværnets Officersskole, KK Gustav Lang  sammen med Chefen for Kompetence-centrerne, OK Niels Ole Markussen “Marcus” og Uddannelsesansvarlig, KL Maise Andersen sætte fokus på den nye søofficersuddannelse, der trods mange bekymringer tegner til at kunne blive en succes! Brug denne mulighed for at få det fulde overblik og bidrag i debatten om muligheder og udfordringer i uddannelsen af de kommende søofficerer, når vi tager hul på emnet: “Derfor bliver den nye officersuddannelse en succes!”.

Efter oplæg og foredrag vil debatten foregå over kaffe, øl og vand i dagligstuen i Søofficersforeningen med FM SLS som ordstyrer.

Mødeaftenerne i selskabets lokaler afvikles efter følgende tidsplan:
Kl. 1730 åbner baren for medlemmer og evt. gæster, der deltager i spisningen før mødet.
Kl. 1800 – 1900 serveres smørrebrød med efterfølgende kaffe.
Kl. 1930 starter selve mødet.
For mødedeltagere, der ikke har deltaget i spisningen, åbner baren kl. 1900….
Tilmelding til middagen i f.m. møderne skal ske til forretningsføreren (email:sls@mil.dk senest kl. 1200 dagen før mødet.)

Mødeaften i SLS – ”Politiet til søs – Hjemmeværnet eller Flåden?”

Den 16. december gæster KD Jens Walther, Chef for Marinehjemmeværnet, SLS og giver oplæg over emnet: ”Politiet til søs –  Hjemmeværnet eller Flåden?”. Er det hensigtsmæssigt at politiets (og andre civile myndigheders) primære platforme for myndighedsudøvelse placeres ved hjemmeværnet? – eller skal flåden i større grad styrke samarbejdet med politiet og andre myndigheder for at sikre de danske stræder og bælter? Og kan vi stole på Marinehjemmeværnet som kystvagtsaktør?
I debatten om flåde og kystvagt er Marinehjemmeværnet en væsentlig aktør i rivende udvikling! Trussel eller støtte til DIANA-klassens opgavespektrum?
Kom og deltag i debatten!

Traditionen tro vil der blive serveret æbleskiver til dette julemøde.”Politiet til søs –  Hjemmeværnet eller Flåden?”.

Nyt Tidsskrift for Søvæsen

Med lettere forsinkelse er det næste Tidsskrift for Søvæsen på vej mod din postkasse! Læs denne gang om “Bjørnen er vågnet” – en analyse af Ruslands interesser af KL Tue K.F Husted som modtog årets H.C. Sneedorff-pris. Derudover artikler om havet som transportvej og søkrigsteoretikere fra Mahan til Corbett. Søkrigen mellem Indien og Pakistan i 1971 og endeligt beretningen om den danske flådes rolle i 1864. Yderlige en række gode indlæg til debat og vidensdeling fra SLS medlemmer til SLS medlemmer.
I andre ord – endnu et spændende og lærerigt tidsskrift, der som det eneste tidsskrift i forsvaret henvender sig til den faglige og professionelle officer!
Du kan, som medlem af SLS, hente tidsskriftet som pdf-fil på hjemmesiden.
God læselyst!

SLS mødeaften d. 18. november

Den 18. november vil seniorforsker Kristian Søby Kristensen, Chef for Center for Militære Studier afholde foredrag over emnet ”Det ændrede sikkerhedsbillede Post-Ukraine – betydning for flåden i Arktis?” Det sikkerhedspolitiske billede har ændret sig drastisk henover 2014 og der kan stilles spørgsmålstegn ved Ruslands hensigter i forskellige dele af verden – blandt andet i Arktis. Det er derfor relevant, at diskutere hvorvidt den russiske adfærd og oprustning i nord, bør have konsekvenser for hvordan flåden indretter sig på i Nordatlanten.

Mødeaftenerne i selskabets lokaler afvikles efter følgende tidsplan:
Kl. 1730 åbner baren for medlemmer og evt. gæster, der deltager i spisningen før mødet.
Kl. 1800 – 1900 serveres smørrebrød med efterfølgende kaffe.
Kl. 1930 starter selve mødet.
For mødedeltagere, der ikke har deltaget i spisningen, åbner baren kl. 1900.
Tilmelding til middagen i f.m. møderne skal ske til forretningsføreren. (email:sls@mil.dk senest kl. 1200 dagen før mødet. Kostprisen er 125,-)

Vel Mødt

SLS Bestyrelse

§32 møde 2014

Søe-Lieutenant-Selskabet (SLS) har i aften, d. 23. oktober 2014, afholdt §32-møde. 22 medlemmer havde fundet vej til mødet, hvor SLS bestyrelse fremlagde årsberetning og tanker for fremtiden. Mødet blev afholdt i god ro og orden og nyheder og beretning om både møder, bestyrelsessammensætning, Tidsskrift for Søvæsen og økonomi blev vel modtaget. Endeligt havde medlemmerne en hyggelig aften, hvor snakken gik lystigt i Søofficersforeningens smukke rammer. Formandens Årsberetning er nu tilgængelig på medlemssiderne på www.sls1784.dk.
God læselyst – og vel mødt i Selskabet i det 231. mødeår!