Gensyn med Niels Chr. Borcks artikel fra 2010 i Tidsskrift for Søvæsen

TfS Borck lille flåde doc final final

På grund af den nuværende aktivitet i medierne om dansk sø-forsvar, der er affødt af begivenhederne i Sverige, tilbydes SLS medlemmer og venner hermed et gensyn med Niels Chr. Borcks artikel fra 2010 i Tidsskrift for Søvæsen om flådens tilstand. Den nærværende artikel blev i øvrigt fulgt op af en henvendelse fra daværende SLS-bestyrelse til partiernes forsvarsordførere. Dermed kan flådens officerer ikke skydes i skoene, at man ikke fra et sømilitært fagligt og strategisk aspekt advarede om de politiske beslutninger.   

Foredrag ved Professor Geoffey Till

Det er med stor glæde, at SLS kan tilbyde dets medlemmer at deltage i et kort foredrag med efterfølgende debat over emnet “The balance between Navy and Coast Guard” ved Professor Geoffrey Till på Søværnets Officersskole tirsdag d. 23. september frk kl. 1410 til ca. 1530. Professor Till er blandt mange søofficerer kendt for hans værk “Seapower” som idag benyttes (bl.a. på SOS) som grundbog i søkrigsteori.

Som det fremgår af nedenstående er Geoffrey Till udpræget ekspert indenfor søkrigsteorien og vi håber derfor, at mange af medlemmerne vil benytte sig af denne unikke mulighed.

“Geoffrey Till, Dean of Academic Studies at the United Kingdom Command and Staff College from 1997-2006, is now Emeritus Professor of Maritime Studies at King’s College London and Chairman of the Corbett Centre for Maritime Policy Studies. Since 2009, he has also been a Visiting Professor at the Rajaratnam School of International Studies, Singapore. He is also Adjunct Research Professor at the National Institute for the Study of the South China Sea, Haikou, Hainan, China. In addition to many articles and chapters on various aspects of maritime strategy and policy defense, Professor Till is the author of a number of books. His most recent is Seapower: A Guide for the 21st Century, 3rd Ed., January 2013, for Routledge. He edited, with Patrick Bratton, The Triumph of Neptune? Seapower and the Asia-Pacific: Adjusting to New Realities; and an Adelphi Book for the International Institute for Strategic Studies, Naval Expansion in Asia: An Arms Race in the Making? Both were published by Routledge as paperbacks in 2013 and 2014. In 2013, with Jane Chan, he edited Naval Modernisation in South-East Asia: Nature, Causes and Consequences. His Understanding Victory: Naval Operations from Trafalgar to the Falklands is to be published by ABC-Clio in 2014. Professor Till is currently working on a number of other projects on maritime security in the Indo-Pacific region. His works have been translated into 12 languages.”

SLS og DKVS inviterer til mini-konference

Kære medlemmer,

SLS har den store glæde, sammen med DKVS, at invitere til en unik mini-konference om indsatsen i Syrien – i et panel fra politisk til operationel deltagelse.

SLS – medlemmer kan tilmelde sig gennem sls@mil.dk efter “først til mølle”-princippet. Modtager du ikke et afslag – så er du automatisk tilmeldt.

For vores medlemmer i SOK og i Frederikshavn er der mulighed for at deltage gennem VTC ved at rette direkte henvendelse til FAK-LE02@mil.dk.

Læse mere om arrangementet på SLS hjemmeside, FB-gruppe eller på DKVS hjemmeside.

SLS DKVS SYRIEN

SLS i gang før tid…

HUSK: Torsdagsklubben i denne uge! SOF er åbent for SOF og/eller SLS medlemmer i tidsrummet fra 1600-2200. Kom og gå som du lyster, nap en kaffe eller drink, tag et spil kort, terninger, billard, læs dagens avis – eller bare hyggesnakke og sladre med gode kolleger og venner.

SLS vil i samarbejde med Det Krigsvidenskabelige Selskab (DKVS) afholde foredrag og debat om indsatsen i Syrien (RECSYR). Arrangementet vil finde sted d. 11. september fra 19.00-21.00 i Forsvarsakademiets auditorium. Mere information om paneldeltagere og tilmelding følger snarest. (VTC-mulighed forsøges etableret)

SLS §32 møde (“generalforsamling”) forventes afholdt d. 23. oktober 2014. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. (Dagsorden vil blive udsendt medio oktober)

Vi har dog gode muligheder for at mødes inden §32 mødet, da SLS i samarbejde med SOF, som bekendt, afholder “Torsdagsklubben”. I september er datoen rykket til d. 18. september (datoen er rykket fra sidste torsdag i måneden grundet arrangement i SOF) og naturligvis efterfølgende – den sidste torsdag i oktober og november.

Læs mere om “Torsdagsklubben” på hjemmesiderne og Facebook

Vi ses i Selskabet!

Sensommer nyt

I SLS bestyrelse håber vi, at Selskabets medlemmer har nydt den flotte og varme sommer vi har haft i år. I mere overført betydning, er vi også sikre på at det skal blive et varmt og lyst møde-år i SLS! Det bliver det nemmest ved at medlemmerne bakker op om de aktiviteter, som vi i fællesskab får stablet på benene.

Vi håber derfor, at medlemmerne allerede nu vil overveje om der er emner, som evt. kan tages op i den kommende møderække. Vi planlægger, at afholde 5 mødeaftener foruden vores §32 møde. Hvis du sidder inde med et godt forslag, så henvend dig gerne til SLS!

SLS §32 møde (“generalforsamling”) forventes afholdt d. 23. oktober 2014. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. (Dagsorden vil blive udsendt medio oktober)

Vi har dog gode muligheder for at mødes inden §32 mødet, da SLS i samarbejde med SOF, som bekendt, afholder “Torsdagsklubben”. Her mødes vi d. 28. august og d. 18. september (datoen er rykket fra sidste torsdag i måneden grundet arrangement i SOF) og naturligvis efterfølgende – den sidste torsdag i oktober og november.

Læs mere om “Torsdagsklubben” på hjemmesiderne og Facebook

Vel Mødt!

SLS Bestyrelse

image002

SLS ønsker god sommer!

Kære medlemmer

Endnu en hyggelig aften i Torsdags-klubben den sidste torsdag i juni. Det var den fjerde af slagsen og er allerede nu en fast og god tradition! Husk nu at bakke om ideen. Den er oprettet til og for medlemmerne! Tag dine kolleger med og gør den til en fast del af kalenderen når tjenesten tillader det! Næste gang er den sidste torsdag i august.
Det første nummer af Tidsskrift for Søvæsen i årgang 2014 er på vej mod din postkasse og som pdf. via medlems login på www.sls1784.dk.
I dette nummer vil du bl.a. kunne læse om Søværnets status og fremtid, Søværnet tilbage til Østersøen? og en række spændende flådehistoriske tilbageblik foruden oplysninger om SLS aktiviteter i den seneste tid.
Du vil hurtigt opdage, at tidsskriftet ikke helt ligner sig selv – det er blevet “lækkert” og læsevenligt, samtidigt med at det opfylder almindelige tidsskriftskrav. Formatet er blevet et nummer større, indholdet er angivet på forsiden, opdeling i to spalter, flere billeder, flere farver, billeder af forfattere… og meget mere. Dette flotte arbejde kan især tilskrives vores dygtige redaktør, Hans Christian Bjerg.
Som altid vil SLS også gerne opfordre medlemmerne til at bidrage til tidsskriftet.
SLS ønsker alle sine medlemmer en god sommer – både til dem derhjemme og til dem der passer tjenesten til søs og i stabene!

mvh
SLS

SLS donation ifm. 70-året for D-dag d. 6. juni

Det er med stor glæde, at jeg kan meddele medlemmerne, at Frihedskampens Frednings- og Mindefond taknemmeligt har modtaget en donation på 3000,- fra SLS. Årsagen hertil er at Danmark, for første gang som anerkendt allieret, vil deltage i 70-års ceremonien for D-dag d. 6. juni. Heri består bl.a. en hyldest af de mange danske krigssejlere som aktivt bidrog i allieret tjeneste igennem 2. verdenskrig. Deres indsats vil SLS gerne takke og derfor denne donation. Frihedskampens Frednings- og Mindefond vil sikre, at SLS bliver nævnt ved passende lejlighed. SLS næstformand Thomas F Belsø deltager i højtideligholdelsen i Normandiet som adjudant for Forsvarschefen, men med hans rolle i SLS kan Selskabet så samtidigt siges at være tilstede.

Ny emailadresse og telefon nummer til Forretningsføreren

Under kontaktinformationerne vil I nu erfare, at SOF og SLS fælles forretningsfører har fået nye kontaktoplysninger. Telefon nummeret til begge foreninger er det samme, men emailadresser forskellige. I kan fremadrettet henvende jer på: SLS@mil.dk når emnet vedrører SLS og på: SOF@mil.dk når emnet vedrører SOF…

 

Henvendelse til forligskredsen?

Såfremt der i SLS medlemskreds måtte være nogen, der sagligt, begrundet og velargumenteret ville kunne påvise at forligets konsekvenser vil få direkte indvirkning på flådens løsning af de stillede og forventede opgaver nu og fremtiden, så kan det overvejes om SLS, såfremt medlemmerne ønsker det, fremstiller en samlet konsensusbaseret rapport til forligspartierne. Et sådan papir skal i så fald fremsendes og godkendes af Bestyrelsen og Det Stående Udvalg, for endeligt at blive bragt til afstemning ved §32 møde til oktober – med mindre, at det er i medlemmernes interesse at indkalde til en ekstraordinær forsamling for afgørelse…