Ny Forretningsfører!

Selskabet og Søofficersforeningen har idag (1/3-14) fået fælles foretningsfører (FF)!
Jeg håber derfor, at I alle vil tage vel imod Sandra Blomster.
Sandra har en bachelor fra Suhrs og bred erfaring med salg og marketing, foruden mange andre gode ting på CV’et. Hun er den helt rette til at bringe SLS og SOF sikkert ind i fremtiden.
Hans Erik afgår som sekretær d. 8. april og der er dermed god mulighed for overlevering af SLS forretninger og opgaver.
Jeg håber og forventer, at alle medlemmer bakker godt op om Sandra og Hans Erik i overgangsperioden.

Torsdags-klub

Søe-Lieutenant-Selskabet har i enighed med Søofficersforeningen besluttet at udfærdige et koncept for en “Torsdags-klub” funderet i Søofficersforeningen, men i samarbejde med SLS. Udgangspunktet er, at SOF vil være åbent for medlemmer den sidste torsdag i hver måned, hvor der vil være mulighed for samvær, kammeratskab, diskussion og “net-working”. Tanken er, at SOF vil være åbent fra “udskejning til tapto” (1600-2200), hvor der vil være mulighed for at købe diverse drinks, cognac, øl, vand og kaffe. Derudover kunne det være en mulighed at læse Tidsskrift for Søvæsen, aktuelle aviser, et spil skak/backgammon, nyde en cigar eller lignende…
Men – det er nu engang lettere at udfærdige sådan en plan/koncept hvis der er gode input fra medlemmerne…
Skriv derfor gerne (j_kidmose@hotmail.com) og kom med jeres ideer!

Tidsskrift for Søvæsen

Det er nu muligt at hente “Tidsskrift for Søvæsen” på medlemssiderne.

Såfremt man ikke længere ønske at modtage TfS i bogform, men alene øsnker at hente udgaven via hjemmesiden, så meddel gerne dette til SLS sekretariat.

 

Nytårshilsen

Jeg har idag (7/1 2014) haft fornøjelsen af at repræsentere Søe-Lieutenant-Selskabet ved Hendes Majestæt Dronningens nytårskur. Kronprinsen er, som bekendt, protektor for Selskabet og han bad mig overbringe ønsket om et godt og lykkebringende nytår for SLS og alle dets medlemmer!

Opdatering af møderækken i 2014

Den 16. januar 2014 gæster Lars Bangert Struwe fra Center for Militære Studier selskabet. Han vil give os et indblik i pirateriet ved Vestafrika, som får større og større fokus fra de blå erhverv og politikerne. Hvad er lighederne og forskellene fra de Somaliske pirater? Og er det en opgave, som flåden skal forberede sig på?

Den 28. januar 2014 går vi i en mere taktisk, men til gengæld i en yderst relevant retning. OK Christer André Storsveen (TKO NIJU) vil orientere om Søværnets valg af FOST som fremtidens målsætningen for den taktiske formåen. FOST er et intensivt britisk træningsforløb, som fremadrettet skal tilsikre, at vi kommer til at kunne udnytte det store potentiale, der er de store danske kampenheder – men hvordan sikrer vi, at vi er forberedt godt nok til at kunne deltage i et FOST forløb, og hvordan skal en ”dansk FOST” se ud?

Den 18. februar 2014. Med de forudgående mødeaftener om OKO’er, FOST og Vestafrika vil KA Frank Trojahn, CH SOK, afholde foredrag. Her han vil samle op på emnerne og give flådens operative tilgang til opgaverne. Herudover vil CH SOK også berøre øvrige fremtidige udfordringer og visioner “post-forligsk”.

Den 18. marts 2014 får vi besøg af forsvarschef, GN Peter Bartram, som vil give et oplæg om flådens opgaver på kort og lang sigt, set fra den militærstrategiske platform, i en tid med et nyt forsvar på et strammere budget.

Vel mødt!

God Jul!

Hermed ønsket om en glædelig jul og et lykkebringende nytår til alle selskabets medlemmer og venner! Vi ser frem til gode foredrag, mødeaftener og en masse nye initiativer i 2014. Husk at tage et kig på den nye hjemmeside i juleferien, hvor vi forhåbentligt for lagt bl.a. Tidsskrift for Søvæsen ind under medlemssiderne. Også vores “søster” – Søofficersforeningen – har fået ny hjemmeside. God fornøjelse med den også.

Tidskrift for Søvæsen på gaden…

Det nye “Tidsskrift for Søvæsen” er ved at finde vej til medlemmernes postkasser. Det indeholder bl.a. artikler om Operation Sharp Guard, Tordenskjold og historierne om ham, Kungnait-medaljen, Marineflyvernes 10 års jubilæum… og meget mere… værd at bemærke er måske gengivelsen af US Colonel T.X Hammer udtalelser i USA om de danske fregatter på side 202-203: “…It’s time to cancel the LCS program and build ships of comparable cost and capability to those of our European allies. If Denmark can figure it out, the US NAVY can too…”

Nyt fra bestyrelsen

§32 mødet placeres traditionelt i slutningen af oktober og er kun for SLS-medlemmer.
I år vil der være forslag til enkelte udskiftninger i bestyrelsen. Der vil bliver aflagt årsberetning, regnskab og der vil blive fremlagt enkelte ændringsforslag til SLS love.
Vi forventer også at kunne fremlægge møderækken for det 230. mødeår.
Der vil naturligvis blive udsendt rettidig dagsorden til medlemmerne.
Selve mødets agenda følger “normal orden”, som ved SLS øvrige møder.
Vel mødt d. 24. oktober kl. 1900 (ved deltagelse i skafning, kl. 1700)