SEAPOWER.DK 2017 (17. januar 0830-1600 på Søværnets Officersskole)

Det lykkedes os med konferencen i 2015 at skabe og facilitere menings- og vidensudveksling mellem søofficerer, forskere, meningsdannere og politikere, hvor fremtidens sikkerhedspolitiske trends, de maritime erhvervs forhold og forventninger til flåden samt, ikke mindst, Søværnets værktøjskasse blev livligt debatteret.

Det sikkerhedspolitiske billede er under forandring, og nye og gamle trusler er en erkendt virkelighed i udviklingen af vores Søværn og i forståelsen af maritim sikkerhed i både Arktis, regionalt og globalt. Dertil kommer, at det nuværende forsvarsforlig udløber i 2017, og den brede oplysning om Søværnets behov for at imødegå fremtiden skal sættes på dagsordenen i både politiske kredse, blandt meningsdannere, forskere – og hos os selv.

Tilmelding og program på:  www.danishdefence.dk/seapower2017


Frokosten sponsoreres igen af Naval Team Danmark.

Mediator: Kaptajnløjtnant Johannes Kidmose

Oplægsholdere og tema:
Chefen for Marinestaben, Kontreadmiral Frank Trojahn: State of the Navy

Chefen for Forsvarsakademiet, Kontreadmiral Nils Wang: Arktis – hvad gør vi nu?

Generalsekretær ved Atlantsammenslutningen Lars Bangert Struwe: Danmark og NATO-flåden – i en forandret verdensorden

General Manager v/ Mærsk Broker Torben Ørting Jørgensen: Handel og Flåde – civile og militære relationer

Lektor Jens Ringsmose: Maritim Sikkerhedspolitik – fordi det giver mening

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.