Tidskriftet

Tidskrift for Søvæsen blev etableret i 1827 som Archiv for Sövæsenet og udgives af Søe-Lieutenant-Selskabet der et krigsvidenskabeligt selskab af søofficerer, oprettet 1784.

Tidsskriftets formål er at publicere artikler og indlæg vedrørende maritime forhold i almindelighed og Søværnet i særdeleshed.

Tidsskriftet udsendes 4 gange om året.

  • Formand: Kaptajnløjtnant Jacob Jørgensen
  • Redaktion: Overarkivar Hans Christian Bjerg
  • E-mail: hcbjerg@post.tele.dk
  • Ekspedition: Hans Christian Bjerg
  • Regnskab: Hans Christian Bjerg

Søe-Lieutenant-Selskabet
Kommandantgården, Kastellet 13, 2100 København Ø
Postadresse: Kastellet 1, 2100 København Ø
Tlf: 32 54 13 42
E-mail: sls@mil.dk
Hjemmeside: www.sls1784.dk

Artikler og indlæg der ønskes optaget i tidsskriftet, samt bøger, der ønskes anmeldt, sendes til:

Tidsskrift for Søvæsen
Hans Chr. Bjerg, Møllevej 4, 2970 Hørsholm
E-mail: hcbjerg@post.tele.dk

Lukket for kommentarer.