Index 2004-2005

INDHOLDSFORTEGNELSE

EMNELISTE I

FORSVARSPOLITIK OG STRATEGI

Rousøe, Jakob Damgaard

BUSH-DOKTRINEN – ET SKIFT I AMERIKANSK

SIKKERHEDSPOLITIK…………………………………………………………………………………… 3

Gade, Søren

DET NYE FORSVARSFORLIG……………………………………………………………………….. 205

Redaktionen

DOKUMENTATION – SØVÆRNET I

FORSVARSFORLIGETS TEKST…………………………………………………………………….. 208

Jensen, Kurt Birger

SØVÆRNET OG DET NYE FORSVARSFORLIG …………………………………………… 212

Winther, Kristen H.

SØVÆRNETS MATERIELSITUATION EFTER

FORSVARSFORLIGET…………………………………………………………………………………. 217

Jørgensen, Jack Brandt

DANSK FORSVAR I MØDET MED FREMMEDE

KULTURER…………………………………………………………………………………………………. 348

SKIBE OG VÅBEN

Schultz-Larsen, Simon E.

OPERATIVE ANVENDELSESMULIGHEDER AF

FLEKSIBLE STØTTESKIBE…………………………………………………………………………2 (73)

Hansen, Jens Claus

MINELÆGGEREN “MØEN” 1964-2004 – ET

40-ÅRS JUBILÆUM……………………………………………………………………………………. 166

Mejdal, Niels

DELFINDRABET ELLER UBÅDSVÅBNETS

NEDLÆGGELSE………………………………………………………………………………………… 245

Petersen, Steen

ESKADRECHEFENS TALE VED 5. ESKADRES

KOMMANDOSTRYGNING…………………………………………………………………………. 385

Skogøy, Jan Olav

UNDERVANDSBÅDEN “SÆLEN”S DELTAGELSE

I JOINT MARITIME COURSE 2004/3 ………………………………………………………….. 388

ORGANISATION

Pedersen, Arne Stihøj

NAVAL TEAM DENMARK – ORGANISATION

OG VIRKSOMHED…………………………………………………………………………………… 231

Hansen, K.P.

MARINEFLYVERFORENINGENS OPRETTELSE

OG FØRSTE DRIFTSÅR……………………………………………………………………………. 255

Redaktionen

OPRETTELSE AF DANSK UBÅDSFORENING…………………………………………. 260

Schriver, Poul

DANMARKS ÆLDSTE KYSTRADARSTATION……………………………………….. 306

MARINE- OG SØKRIGSHISTORIE

Boye, Tage

KAMPEN VED SJÆLLANDS ODDE 22. MARTS 1808……………………………….. 55

Kieler, S.S.v.F.

FLÅDEFØRERE OG TRADITION……………………………………………………………… 144

Bjerg, Hans Christian

WHEN THE MONITORS CAME TO EUROPE:

THE DANISH MONITOR “ROLF KRAKE” 1863………………………………………… 261

Borck, Niels

FLÅDERNES ROLLE UNDER DEN KOLDE KRIG……………………………………. 276

FORFATTERFORTEGNELSE TIL EMNELISTE I

Bjerg, Hans Christian

WHEN THE MONITORS CAME TO EUROPE:

THE DANISH MONITOR “ROLF KRAKE” 1863……………………………………………………… 261

Borck, Niels

FLÅDERNES ROLLE UNDER DEN KOLDE KRIG…………………………………………………. 276

Boye, Tage

KAMPEN VED SJÆLLANDS ODDE 22. MARTS 1808……………………………………………. 55

Gade, Søren

DET NYE FORSVARSFORLIG………………………………………………………………………………. 205

Hansen, Jens Claus

MINELÆGGEREN “MØEN” 1964-2004 –

ET 40-ÅRS JUBILÆUM…………………………………………………………………………………………. 166

Hansen, K.P.

MARINEFLYVERFORENINGENS OPRETTELSE

OG FØRSTE DRIFTSÅR……………………………………………………………………………………….. 255

Jensen, Kurt Birger

SØVÆRNETS OG DET NYE FORSVARSFORLIG…………………………………………………. 212

Jørgensen, Jack Brandt

DANSK FORSVAR I MØDET MED FREMMEDE

KULTURER………………………………………………………………………………………………………….. 348

Kieler, S.S.v.F.

FLÅDEFØRERE OG TRADITION………………………………………………………………………….. 144

Mejdal, Niels

DELFINDRABET ELLER UBÅDSVÅBNETS

NEDLÆGGELSE………………………………………………………………………………………………….. 245

Pedersen, Arne Stihøj

NAVAL TEAM DENMARK – ORGANISATION OG

VIRKSOMHED…………………………………………………………………………………………………….. 231

Petersen, Steen

ESKADRECHEFENS TALE VED 5. ESKADRES

KOMMANDOSTRYGNING………………………………………………………………………………….. 385

Redaktionen

DOKUMENTATION – SØVÆRNET I

FORSVARSFORLIGETS TEKST…………………………………………………………………………… 208

Redaktionen

OPRETTELSE AF DANSK UBÅDSFORENING……………………………………………………… 260

Rousøe, Jakob Damgaard

BUSH-DOKTRINEN – ET SKIFT I AMERIKANSK

SIKKERHEDSPOLITIK……………………………………………………………………………………………. 3

Schriver, Poul

DANMARKS ÆLDSTE KYSTRADARSTATION……………………………………………………… 306

Schultz-Larsen, Simon E.

OPERATIVE ANVENDELSESMULIGHEDER

AF FLEKSIBLE STØTTESKIBE…………………………………………………………………………….2 (73)

Skogøy, Jan Olav

UNDERVANDSBÅDEN “SÆLEN”S DELTAGELSE I

JOINT MARITIME COURSE 2004/3………………………………………………………………………. 388

Winther, Kristen H.

SØVÆRNETS MATERIELSITUATION EFTER

FORSVARSFORLIGET…………………………………………………………………………………………. 217

EMNELISTE II

BOGANMELDELSER

Esben Mønster-Kjær (red.): Feltherrer – fra

Alexander den Store til Norman Schwarzkopf

(Kenneth R.H. Jeppesen)…………………………………………………………………………………. 61 (133)

Hans Christian Bjerg (red.): Admiral Rechnitzers

maritime og politiske erindringer 1905-40

(S. Thostrup)………………………………………………………………………………………………….. 187

Dan H. Andersen: Mandsmod og kongegunst – en

biografi om Peter Wessel Tordenskiold

(Per Jacobsen)……………………………………………………………………………………………….. 330

Martin van Creveld: Krig og krigsteori

(Klaus Bolving)……………………………………………………………………………………………… 325

Sven E. Thiede: Dansk Søartilleri 1860-2004

(Hans Harboe-Hansen)……………………………………………………………………………………. 334

Patrick Salmon & Tony Barrow: Britain and the Baltic

(Arvid Sørensen)……………………………………………………………………………………………. 399

Jens Kusk Jensen: Navigationens udvikling – og lidt om

hans liv og håndbøger

(Peter Hansen)………………………………………………………………………………………………. 402

DET MENER MAN I UDLANDET…

Kontreadmiral K.B.Jensen: “The Commanders Respons”

(Hans Christian Bjerg)…………………………………………………………………………………… 185

MARINENS BIBLIOTEK

ERHVERVELSER JANUAR/FEBRUAR……………………………………………………. 64(136)

ERHVERVELSER MARTS/APRIL……………………………………………………………….. 195

ERHVERVELSER MAJ/JUNI………………………………………………………………………. 268

ERHVERVELSER JULI/AUGUST……………………………………………………………….. 339

ERHVERVELSER SEPTEMBER/OKTOBER………………………………………………… 405

MEDDELELSER FRA REDAKTIONEN

(Hans Christian Bjerg)

2004/1……………………………………………………………………………………………………………… 1

2004/2…………………………………………………………………………………………………………..1 (73)

2004/3………………………………………………………………………………………………………………143

2004/4………………………………………………………………………………………………………………203

2004/5…………………………………………………………………………………………………………….. 275

2004/6…………………………………………………………………………………………………………….. 347

MEDDELELSER FRA SØE-LIEUTENANT-SELSKAB

PRESSEMEDDELELSE……………………………………………………………………………..51 (114)

RESTAURERING AF GRAVSTEDET PÅ ODDEN KIRKEGÅRD…………………….. 53

FORMANDENS BERETNING FOR 220. FORSAMLINGSÅR

(Niels Mathiesen)…………………………………………………………………………………………….. 319

NEKROLOGER

1574. MADS EJNER MICHELSEN

(1573,1576,1582)…………………………………………………………………………………………58 (130)

1684. HANS DYNNES HANSEN

(1679)…………………………………………………………………………………………………………….. 177

SØMILITÆRE NOTER

OM BRUGEN AF BETEGNELSEN

ESKADRE I SØVÆRNET

(Hans Christian Bjerg)………………………………………………………………………………. 54 (117)

ADMIRAL OG ADMIRALSGRADERNE

(Hans Christian Bjerg)……………………………………………………………………………………. 180

SNORKEL

(Hans Christian Bjerg)……………………………………………………………………………………… 183

SVENSKE UBÅDE HJÆLPER AMERIKANERNE

(Hans Christian Bjerg)……………………………………………………………………………………….398

FORFATTERFORTEGNELSE TIL EMNELISTE II

Bjerg, Hans Christian

OM BRUGEN AF BETEGNELSEN

ESKADRE I SØVÆRNET

(Sømilitære Noter)…………………………………………………………………………………………………..54 (117)

Bjerg, Hans Christian

ADMIRAL OG ADMIRALSGRADERNE

(Sømilitære Noter)…………………………………………………………………………………………………….. 180

Bjerg, Hans Christian

SNORKEL

(Sømilitære Noter)………………………………………………………………………………………………………. 183

Bjerg, Hans Christian

DET MENER MAN I UDLANDET……………………………………………………………………………… 185

Bjerg, Hans Christian

SVENSKE UBÅDE HJÆLPER AMERIKANERNE

(Sømilitære Noter)…………………………………………………………………………………………………….. 398

Bolving, Klaus

MARTIN VAN CREVELD: KRIG OG KRIGSTEORI

(Boganmeldelse)……………………………………………………………………………………………………….. 325

Hansen, Peter

JENS KUSK JENSEN: NAVIGATIONENS UDVIKLING

(Boganmeldelse)……………………………………………………………………………………………………….. 402

Harboe-Hansen, Hans

SVEN E. THIEDE: DANSK SØARTILLERI 1860-2004

(Boganmeldelse)………………………………………………………………………………………………………. 334

Jacobsen, Per:

DAN H. ANDERSEN: MANDSMOD OG KONGEGUNST

(Boganmeldelse)……………………………………………………………………………………………………… 330

Jeppesen, Kenneth R. H.

ESBEN MØNSTER-KJÆR: FELTHERRER

(Boganmeldelse)…………………………………………………………………………………………………..61 (133)

Mathiesen, Niels

RESTAURERING AF GRAVSTEDET PÅ ODDEN KIRKEGÅRD

(Meddelelser fra Søe-lieutenant-Selskabet)……………………………………………………………………. 53

Mathiesen, Niels

FORMANDENS BERETNING FOR 220. FORSAMLINGSÅR

(Meddelelser fra Søe-lieutenant-Selskabet)………………………………………………………………….. 319

Sørensen, Arvid:

PATRICK SALMON & TONY BARROW: BRITAIN AND THE BALTIC

(Boganmeldelse)…………………………………………………………………………………………………… 399

Thostrup, S.

HANS CHR. BJERG (RED.): ADMIRAL RECHNITZERS

MARITIME OG POLITISKE ERINDRINGER 1905-40

(Boganmeldelse)……………………………………………………………………………………………………. 187

Forfattere efter søofficersrullen af 1720

1542………………………………………………………………………………………. S. Thostrup

1573………………………………………………………………………………………. Niels F. Lange

1576………………………………………………………………………………………. I.B.Rodholm

1582………………………………………………………………………………………. V.P.Heise

1679……………………………………………………………………………………… M.Telling

1818……………………………………………………………………………………… Arvid Sørensen

2072……………………………………………………………………………………… Klaus Bolving

2671………………………………………………………………………………………. Peter Hansen

Index til Tidsskrift for Søvæsen, år 2005

INDHOLDSFORTEGNELSE

EMNELISTE I

FORSVARSPOLITIK OG STRATEGI

Mathiesen, Nis Leerskov

WHAT ROLE CAN THE NEW FLEXIBLE SUPPORT SHIPS

PLAY IN DANISH DIPLOMACY AND FOREIGN POLICY?……………………………………273

Hansen, Max Ellegaard

FORSVARETS KOMMUNIKATIVE HÅNDTERING AF

MEDIEKRISER……………………………………………………………………………………………………..342

SKIBE OG VÅBEN

Kieler, S.S.v.F.

DEN DANSKE FLÅDES KAMPKRAFT I DET 20. ÅRHUNDREDE.

NOGLE DATA OG SYNSPUNKTER……………………………………………………………………. 38

Glahn, Jesper

KAMPKRAFT – HVORDAN VURDERES DEN?

(DEBAT)……………………………………………………………………………………………………………. 389

MARINE- OG SØKRIGSHISTORIE

Helms, Adam

MIN TID SOM COMMANDER ALLIED FORCES
BALTIC APPROACHES (COMBALTAP) 1970-75

I. 1970-72……………………………………………………………………………………………………………. 3

II. 1973-75…………………………………………………………………………………………………………….73

Sabroe, Knud-Erik

MINESTRYGEREN”FÆNØ”. TO KRITISKE EPISODER

1955-56………………………………………………………………………………………………………………. 26

Munch, Camilla

ET BRÆNDENDE SEJL LANDEDE……

(22.MARTS 1808)………………………………………………………………………………………………..104

Hansen, Mikael Kristian

SØOFFICEREN ERNST WILHELM STIBOLT OG
HANS DELTAGELSE I DEN NORDAMERIKANSKE
UAFHÆNGIGHEDSKRIG 1781-82…………………………………………………………………….. 108

Hansen, Mikael Kristian

SØOFFICERSFAMILIEN STIBOLT. PORTRÆTTER M.V…………………………………..133

Nørby, Søren

ALDRIG MERE EN 9.APRIL! GENOPBYGNINGEN AF

DANMARKS FORSVAR 1945-51 MED SÆRLIG VÆGT

PÅ SØVÆRNET

1.DEL 1945-46 ………………………………………………………………………………………………. 140

2.DEL 1946-51…………………………………………………………………………………………………213

Jacobsen, Per

TRAFALGAR-KAMPAGNEN 1805 ………………………………………………………………….286

Hansen, Mikael Kristian

FAMILIEN DUMREICHER

(MARINEHISTORISKE PORTRÆTTER 1)………………………………………………………. 402

FORFATTERFORTEGNELSE TIL EMNELISTE I

Glahn, Jesper

KAMPKRAFT – HVORDAN VURDERES DEN?

(DEBAT)……………………………………………………………………………………………………………389

Hansen, Max Ellegaard

FORSVARETS KOMMUNIKATIVE HÅNDTERING
AF MEDIEKRISER…………………………………………………………………………………………… 342

Hansen, Mikael Kristian

SØOFFICEREN ERNST WILHELM STIBOLT

OG HANS DELTAGELSE I DEN NORDAMERIKANSKE

UAFHÆNGIGHEDSKRIG 1781-82…………………………………………………………………… 108

SØOFFICERSFAMILIEN STIBOLT. PORTRÆTTER M.V…………………………………..133

FAMILIEN DUMREICHER

(MARINEHISTORISKE PORTRÆTTER 1)………………………………………………………..402

Helms, Adam

MIN TID SOM COMMANDER ALLIED FORCES BALTIC

APPROACHES (COMBALTAP) 1970-75

I. 1970-72…………………………………………………………………………………………………………….3

II. 1973-75…………………………………………………………………………………………………………. 73

Jacobsen, Per

TRAFALGAR-KAMPAGNEN 1805……………………………………………………………………286

Kieler, S.S.v.F.

DEN DANSKE FLÅDES KAMPKRAFT I DET

20.ÅRHUNDREDE. NOGLE DATA OG SYNSPUNKTER…………………………………… 38

Mathiesen, Nis Leerskov

WHAT ROLE CAN THE NEW FLEXIBLE SUPPORT

SHIPS PLAY IN THE DANISH DIPLOMACY AND

FOREIGN POLICY?………………………………………………………………………………………… 273

Munch, Camilla

ET BRÆNDENDE SEJL LANDEDE…..

(22.MARTS 1808)…………………………………………………………………………………………….104

Nørby, Søren

ALDRIG MERE EN 9. APRIL! GENOPBYGNINGEN AF

DANMARKS FORSVAR 1945-51 MED SÆRLIG VÆGT PÅ

SØVÆRNET

1. DEL 1945-46…………………………………………………………………………………………….. 140

2. DEL 1946-51……………………………………………………………………………………………..213

Sabroe, Knud-Erik

MINESTRYGEREN “FÆNØ”. TO KRITISKE EPISODER 1955-56 ……………………..2

EMNELISTE II

BOGANMELDELSER

Esben Mønster-Kjær (red.)

Besættelsen dag for dag

(Palle Roslyng-Jensen)…………………………………………………………………………………………….. 58

Michael Tamelander og Niklas Zetterling

Bismarck. Kampen om Atlanten

(1818)………………………………………………………………………………………………………………………188

Søren Nørby

Danske ubåde 1909-2004

(Hans Fink-Jensen)……………………………………………………………………………………………………382

Lars Hovbakke Sørensen

Slagsbrødre eller broderfolk. Nordens historie gennem 1300 år

(1818)……………………………………………………………………………………………………………………..385

Jon Bloch Skipper

Kongeskibet DANNEBROG

(Hans Christian Bjerg) ………………………………………………………………………………………………387

GENERELLE MEDDELELSER

MARITIM KONTAKTS EKSAMENSPRIS OG PRISOPGAVE……………………………………….272

MARINENS BIBLIOTEK

ERHVERVELSER NOVEMBER/DECEMBER 2004………………………………………………………. 61

ERHVERVELSER JANUAR/FEBRUAR 2005……………………………………………………………….192

ERHVERVELSER MARTS/APRIL 2005……………………………………………………………………… 202

ERHVERVELSER MAJ/JUNI 2005……………………………………………………………………………….262

ERHVERVELSER JULI/AUGUST 2005………………………………………………………………………..329

ERHVERVELSER SEPTEMBER/OKTOBER 2005………………………………………………………..333

MEDDELELSER FRA REDAKTIONEN

(Hans Christian Bjerg)

2005/1…………………………………………………………………………………………………………………………….1

2005/2…………………………………………………………………………………………………………………………..71

2005/3…………………………………………………………………………………………………………………………139

2005/4…………………………………………………………………………………………………………………………211

2005/5…………………………………………………………………………………………………………………………271

2005/6…………………………………………………………………………………………………………………………341

MEDDELELSER FRA SØE-LIEUTENANT-SELSKAB

FORMANDENS BERETNING FOR DET 221. FORSAMLINGSÅR

(Nicholas H. Karlsen)……………………………………………………………………………………………………377

NEKROLOGER

1603. ERIK DAHLERUP

(1589)……………………………………………………………………………………………………………………..327

1917. NIELS FAYE

(1905)……………………………………………………………………………………………………………………..183

I. 41. ARNE LAURITZ PETER KRISTENSEN

(1643)……………………………………………………………………………………………………………………..400

1646. JØRGEN BENDIX PRANOV

(1643)……………………………………………………………………………………………………………………. 325

1869. PETER BRUHN RIEPER

(1863)……………………………………………………………………………………………………………………… 56

I.8. ERIK CASPER CHRISTIAN STÆRMOSE

(1589)……………………………………………………………………………………………………………………..185

FORFATTERFORTEGNELSE TIL EMNELISTE II

Bjerg, Hans Christian

JON BLOCH SKIPPER: KONGESKIBET “DANNEBROG”

(Boganmeldelse)………………………………………………………………………………………………………..387

Fink-Jensen, Hans

SØREN NØRBY: DANSKE UBÅDE 1909-2004

(Boganmeldelse)………………………………………………………………………………………………………..382

Karlsen, Nicholas H.

FORMANDENS BERETNING FOR DET 221. FORSAMLINGSÅR

(Meddelelser fra Søe-lieutenant-Selskabet)………………………………………………………………………………377

Roslyng-Jensen, Palle

ESBEN MØNSTER-KJÆR(RED.): BESÆTTELSEN DAG FOR DAG

(Boganmeldelse)……………………………………………………………………………………………………….. 58

Sørensen, Arvid

MICHAEL TAMELANDER OG NIKLAS ZETTERLING:

BISMARCK. KAMPEN OM ATLANTEN

(boganmeldelse)………………………………………………………………………………………………………..188

LARS HOVBAKKE SØRENSEN: SLAGSBRØDRE ELLER

BRODERFOLK. NORDENS HISTORIE GENNEM 1300 ÅR

(Boganmeldelse)……………………………………………………………………………………………………….385

Forfattere efter søofficersrullen 1720

1589 ……………………………………………. Jørgen V. Stilling

1643………………………………………………Sven E. Thiede

1818………………………………………………Arvid Sørensen

1863………………………………………………Poul Grooss

1905………………………………………………K.H.Winther

Lukket for kommentarer.